Natuur in de stad

Natuur en kuituur worden gemakkelijk als
eikaars tegenpolen beschouwd. Bij natuur
denkt men dan aan spontane ontwikkeling
van plant en dier. Natuurgebieden zijn
plaatsen die niet of weinig door de mens
zijn beïnvloed.

TEKST
Jannette van Buuren
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50