Afval, verbranden maar?!

De afvalberg groeit Nederland boven het hoofd. Verbranden, is
het recept van het Ministerie van VROM. Bestaande ovens voor
de verbranding van huisvuil leveren echter ontoelaatbaar veel
luchtverontreiniging, daar wordt eerder een probleem gekreëerd
dan opgelost. Her en der worden plannen voor nieuwe
installaties gelanceerd.

TEKST
Karin Ree
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50