Bodemvervuiling Friesland

Dat ook onze verre voorouders het milieu maar hebben
belast, dringt langzamerhand in brede kring door. Dat
historici een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing
van voor onze tijd veroorzaakte vervuiling is nog betrekkelijk onbekend.

TEKST
Klaas Gert Lugtenborg
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50