De Strubben/ Kniphorstbos 3

De waarden van de Strubben/Kniphorstbos worden
grotendeels bepaald door de archeologie, de kultuurhistorie
en het landschap en de natuur. De basis voor deze
waarden is echter gelegd in een veel oudere geologische
geschiedenis waarvan in dit artikel met name de jongste
perioden in beschouwing worden genomen.

TEKST
B. van Heuvelen
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50