Drama door bestrijdingsmiddelen

De insektenwerkgroep van de Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging (KNNV), afdeling Groningen,
inventariseert regelmatig natuurterreinen in
Drente. De vereniging richt zich voornamelijk op de biologie
in het vrije veld.

TEKST
Aart Jan Langbroek
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50