Grensgevallen (de dijk)

Wat die wanhoop betreft, laat ik het eenvoudig houden en me
beperken tot de feiten: brandgans, rotgans (twee vormen: donker
en licht), kolgans, rietgans, kleine rietgans, grauwe gans
(twee vormen: de westelijke en de oostelijke), sneeuwgans,
Canadese gans, roodhalsgans en dwerggans.

TEKST
Ton Broekhuis
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50