Doodzonde, kultuur-historische aantasting

Het kultuurlandschap van Noord-Nederland
ernstig aangetast. Onder deze kop vroeg de
rubriek Doodzonde zich in het vorige nummer
van Noorderbreedte wanhopig af, wie er
nu eigenlijk verantwoordelijk zijn voor deze
kultuur-historische ramp.

TEKST
bwhontwerpers
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50