Historisch filmateriaal, het noorden op celluloid

Film en video zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Ze vervullen belangrijke funkties
als kommunikatiemedium en als registratiemiddel van
belangrijke gebeurtenissen en van personen en zaken die
allengs uit de maatschappij verdwijnen.

TEKST
Klaas Gert Lugtenborg
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50