Visie op de Groninger vogelwereld

De vogelstand is in voortdurende beweging.
Scholekster, kuifeend en boomklever nemen
bijvoorbeeld toe; de buidelmees heeft zich recent
in Groningen gevestigd.

TEKST
Henk van den Brink
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50